Toepassingen

– Industrieterreinen
– Bufferklinker als fundering
– Fietspaden

– Molgoten (klik op de afbeelding voor vergroting)
Molgoot

Molgoot incl berm en verharding

– Lijngoten (klik op de afbeelding voor vergroting)
Lijngoot bufferklinker type 40-2

Lijngoot bufferklinker type 40-1

– Rondom bomen (klik op de afbeelding voor vergroting)
De bufferklinker zal de groeiplaats van bomen in verharding optimaliseren doordat er voldoende water kan infiltreren in het plantvak. Door voldoende water zal de boom veel beter kunnen groeien, minder onderhoud vragen en minder overlast veroorzaken (wortelopdruk, ziektes etc.) De vermindering van overlast en onderhoud zal een behoorlijke besparing opleveren. Door de betere groei zal het totaalbeeld vele malen beter zijn, verbetering van het beeld is niet in geld uit te drukken, maar het is voor de beleving van de openbare ruimte onmisbaar.

Overzicht bufferklinker rondom bomen

Bufferklinker tpv bomen

Toepassingen