Home

Welkom op de website van Bufferklinker Nederland. De bufferklinker is een nieuw en innovatief concept voor de tijdelijke opslag en infiltratie van hemelwater.

De bufferklinker combineert regenwaterafvoer en regenwaterbuffering zonder de architecturale creativiteit te beperken. Het regenwater wordt opgevangen, gebufferd en geïnfiltreerd op de plaats waar het valt, zonder de aanwezigheid van riolering(HWA).

Leidingen, kolken, putten en pompen zijn overbodig. De bufferklinker voldoet aan de minimale na te leven voorschriften voor de infiltratie, en buffering van niet verontreinigd hemelwater.

De waterpasserende bufferklinkers  type 80 zijn betonnen straatklinkers met een geïntegreerde holte onder het rijvlak. Zijdelingse kanalen verbinden de diverse holtes met elkaar en maken een betere infiltratie en vertraagde afvoer mogelijk

De bufferklinker type 80 buffert 80l./m² en wordt geplaatst in de fundering van de bestrating.

Toepassingen zijn o.a.:
Industrieterreinen,
parkeerplaatsen,
pleinen (markt-, school-, en dorpspleinen),
voet- en fietspaden,
opritten en
rondom bomen

Bufferklinker type 80:

Dit type buffert een maximale hoeveelheid van 80 liter per m2. Door deze steen toe te passen zal elke piekbelasting van 80 liter per m2 (80mm) zonder enig probleem worden weerstaan.
De doorlatendheid van de ondergrond is bepalend voor de maximale buffering over een langere periode.

type 80 websitekopie