Kenmerken

– Bufferklinker kan worden geïntegreerd in de fundering en is dan onzichtbaar.
– De tijdelijke opslag van hemelwater vindt plaats op maximaal 20 cm -mv (bij gebruik als toplaag). Dit is zeer hoog en bijna altijd boven elke grondwaterspiegel.
– Daar bufferklinkers zeer hoog worden geplaatst, is een prioritaire noodoverloop naar de riolering steeds mogelijk. Hierdoor kan men besparen op pompen en het onderhoud ervan.
– Bij een te bufferen watervolume van 25 l/m² is de infiltratiezone:
-voor het type 80: 31,25 m²/100 m² groot

Dit bevordert de gelijke en vlugge infiltratie van het water in de ondergrond.
Het bufferklinkersysteem presteert hierdoor veel beter dan voorgeschreven in de ”verordening hemelwater”.

– Oppervlakteafwerking is mogelijk met:
-waterdoorlatende klinkers
-waterpasserende klinkers
-gebakken straatklinkers
-betontegels
-natuursteen
-asfalt
-grind
-gras (bij voldoende dikte leeflaag)

– De bufferklinker wordt het best vlak en waterpas geplaatst. Dit is een meerwaarde voor industrieterreinen waar goederen in de hoogte worden gestapeld.
– Indien noodzakelijk kan door de hoge buffercapaciteit (80 liter) een deel van het dakwater in de verharding gebufferd worden.
– De dakafvoer kan direct in de bufferzone uitmonden (de bufferklinker wordt hier in lijnverband geplaatst).

– Het bufferklinkersysteem past perfect in het groene plaatje. De ecologische voetafdruk van beton is zeer laag, zowel bij de productie als op het einde van de levensduur (De bufferklinkers kunnen worden vermalen en voor de volle 100 procent gerecycleerd). We gebruiken geen externe energie om klinkers te drogen.

– Door de specifieke vormgeving van de bufferholte is een zeer hoge belasting mogelijk. Met een aangepaste funderingslaag is gewoon vrachtwagen- en heftruckverkeer steeds mogelijk (getest met kranen tot 80 ton).

– Zeer beperkt grondverzet:
Minder grondwerk en grondbank. Door de buffering van het water, direct onder het rijvlak hoeft er maar een beperkte hoeveelheid grond ontgraven te worden. De pakketdikte is 40 tot 60 cm (afhankelijk van ondergrond en gebruik) en er hoeft dus naast de laag teelaarde minimaal ontgraven en afgevoerd te worden.

Productkenmerken

Maatafwijkingen ten opzichte van fabricagematen:
-Lengte: ± 2 mm
-Breedte: ± 4 mm
-Hoogte: ± 2 mm
-Opening: ± 2 mm

Diagonalen: niet van toepassing

Weersbestendigheid: minimale wateropslorping = 6.0%

Splijtsterkte:
-Karakteristieke splijtsterkte: 3.60 N/mm²
-Minimale splijtsterkte: 2.90 N/mm²

Slijtagebestendigheid: ≤ 23 mm

Glij/slipweerstand: op aanvraag

Breuklast: ≥ 250 N/mm splijtlengte

Plaatsing hoofdzakelijk in halfsteensverband.

Maatkenmerken

Lengte (l): 220 / 218 mm

Breedte (b): 110 / 110 mm

Hoogte (h): 220 / 218 mm

Stuks per m²: 41 stuks